ausserart.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Laatste artikelen

  WINTERHYMNE

   

  In deze koude winternacht
  ben jij mijn stralende ster
  maar gelukkig ben je heel dichtbij
  en niet lichtjaren ver
   
  Je warmte en je licht
  Ik laat me er maar al te graag
  door omhullen
  en mijn hart en ziel geheel en al
  door jouw aanwezigheid vervullen
    
  Blootgesteld aan de verkwikkende stralen
  van jouw alomtegenwoordige winterzonneschijn
   fiets ik in een stralenkrans van vrolijkheid door de stad
   en verlies bijna mijn besef van ruimte en van tijd
   
  En als ik tenslotte het licht uitdoe en ga slapen
  dan is mijn hele wezen vervuld van zoete dromen
   vanwege de zekerheid dat ik je morgen weer zal tegenkomen
    
  En diep in die winternacht
  blijft jouw licht voor mij voor altijd aan de hemel stralen
   kalm kijkt jouw stralende ster mij via jouw ogen aan
   en belooft me zachtjes dat mijn droom in vervulling zal gaan

  (9-2-2012)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees meer...

  VOOR EEN DAG VAN MORGEN

   
  “I am on solid ground on an open sea”
  Dirk Polak, Changeless in Athens, 2008
   
  Nu je wegblijft smaakt de wijn
  Bitter als gal in mijn van pijn vertrokken mond

  Nu je niet verschijnt wordt alles grauw en grijs

  en zit ik verwezen en verward op mijn rode bank

  nu je hebt afgezegd wordt mijn rechte weg verlegd

  En grijp ik vertwijfeld naar de drank
   
   
  Zonder jou ben ik ontheemd

  wordt mijn eigen lijf me vreemd

  en verlang ik naar je kussen die mijn hartstocht

  tegelijkertijd aanwakkeren en blussen

   
  Nu ik zwijg is het alsof

  mijn stem langzaam verstomt

  maar ik voel me licht en blij

  omdat ik weet dat je morgen weer komt
   
  (JCS, 18-2-2012)
  Lees meer...
  Zojuist heb ik wat nieuw geplaatste gedichten verwijderd omdat er iets mis was met de layout. Daar wordt aan gewerkt, ze komen weer terug. Kees Smit, mede-webmeester van ausserart.punt.nl
  Lees meer...
   

  OP EEN TWEESPRONG IN VERWOEST ARCADIE (door Kees Smit)


  “De dingen hebben geen betekenis: ze bestaan

  de dingen zijn de enige verborgen zin der dingen”

  Fernando Pessoa


  Ik zei nee noch ja

  dat was nu juist het probleem

  want door niet te kiezen

  koos ik immers ook


  De dromen die ik nog dromen moet

  in de nachten waarin

  ik uit angst voor het ontwaken

  de slaap niet zal kunnen vatten


  De gevoelens die ik nog voelen moet

  als ik op een bepaald moment

  zou besluiten mijn hart opnieuw

  open te stellen voor de hartstocht die

  eens mijn ziel deed ontvlammen

  maar die mij dikwijls evenzeer met berouw

  en wanhopig onbehagen heeft vervuld


  De gedachten die ik nog denken moet

  als ik in zekere zin de taal beschouw

  die is als het lood in mijn schoenen

  waarmee ik de letters giet

  waaruit mijn gedicht gevormd wordt


  (12-5-2011)


  Lees meer...
   

  FADO TRISTE


  “Ik heb de sinaasappel in twee parten gesneden

  en de twee delen konden niet gelijk zijn

  voor welk van beide was ik onrechtvaardig

  ik, die ze allebei opeet ?”


  Fernando Pessoa


  Kom, aan gene zijde van onze eenzaamheid

  daar waar ik het licht verloor

  dat jou altijd als een stralenkrans

  een duister aura in de nacht omhuld had

   

  En als je me aankijkt gaat er niet langer

  zoals voorheen iets van jou in mij over

  als je nu naar me kijkt

  blijft je blik in jouw ogen

  en zal je me niet meer bereiken

   
  en ben ik alleen

  Het is al goed, blijf maar liever weg

  laat je passie in het uitdovend vuur verteren

  maar als je wel komt

  breng dan het licht mee

  dat ik al te lang heb moeten ontberen


  Ik hoor bij jou

  zoals een serene kust

  bij een onstuimige zee

  en zoals de zwarte zon

  bij een helblauwe maan

  wij baden beide in hetzelfde water

  wij zeilen beide op dezelfde oceaan


  Kom dus tot me wanneer ik het

  allang niet meer verwacht

  omhul me met je liefde

  en je levenskracht


  En als je niet komt zwijg ik

  en als een waterlelie in het donker

  ga ik langzaam dicht


  (Lissabon, 30-4-2011)

  Lees meer...
   
  LUNCHPAUZEGEDICHT

  “Dat alles, zei ze lachend, ben je kwijt
  je dronk vandaag het water van de Lethe
  en bent gezegend met vergetelheid”

  Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, Louteringsberg, Canto 33, verzen 94-96

  Zij hield haar ogen strak op mij gericht
  terwijl ze sprak over dingen die er toe deden
  ik was niet eens verstijfd van schrik
  terwijl mijn blikken ongemerkt
  over haar lichaam gleden

  Alsof alleen maar zij en ik bestonden
  aten we een broodje in de winterzon
  het was alsof niet alleen het water in de gracht
  maar ook de tijd bevroor
  tot het moment waarop alles tussen ons begon

  Meeuwen cirkelden rond het Zuiderkerkhof
  het licht was scherp als een mes in de helblauwe lucht
  verleden en toekomst vloeiden ineen
  en de vogels namen het heden mee in hun vlucht

  Toen we afscheid namen zei ze: “dit gesprek was best wel tof”
  Ik bedacht me toen dat dat misschien wel kwam
  omdat we niet langer hoefden te doen alsof

  Lees meer...

  BEWOGEN LEVEN 

  ochtend stond
   
  nacht viel

  wind ging liggen

  scharen sliepen

  neus liep

  nier wandelde

  kussen sloop

  gedachten hinkten
   
  tijd kroop

  ei sprong

  baby luierde

  ongeduld trappelde

  geld rolde

  kant kloste

  kippen renden

  temperatuur schommelde

  woorden struikelden

  hoofden hingen

  tranen biggelden

  levens bewogen

  Lees meer...

   

  “De zon die mij van liefde had vervuld

  had onweerlegbaar alle mist verdreven

  waardoor de schone waarheid werd verhuld”


  Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, Paradijs, Canto 3, verzen 1-3


  ONTMOETING OP DE NIEUWMARKT


  Je lijf is geur, is een zomerjurk, is blond en sprekend en lachend

  je stem klinkt als van heel ver weg hoewel je vlak naast me zit

  op een terrasstoel in de zon

  ooit was er tijd dat jij mijn begin en mijn einde was

  en de grootste liefde van mijn leven, de vrouw waarmee de tijd begon

  Nu is die tijd voorbij

  en praat je honderduit met me met een zekere intimiteit

  vertrouwt me allerlei kleine en grote dingen toe

  en langzaam verstrijkt de tijd


  De zwoele zomeravond wenkt al naar me: kom, geniet van mij

  van mijn geuren, van lachende mensen, van geliefden

  die elkaar begroeten


  “Ga je nog op vakantie” zegt een jonge blonde vrouw

  tegen een veel oudere man die haar vader kan zijn

  “Ik heb geen geld”, zegt een andere vrouw droevig

  tot een geestige man die haar kuis zoenen wil

  maar ze wendt haar hoofd af en fietst weg


  Nadat ik wat gegeten heb op de Bloemenmarkt

  Indonesische makreel met veel sambal

  door nasi kuning begeleid

  fiets ik, nog steeds in de zomerzon

  langzaam naar huis


  Ik voel me voldaan

  licht en bevrijd

  van een jarenlange schim

  die als gevolg van jouw alomtegenwoordigheid

  altijd om mij heen hing


  (1-7-2010)  Lees meer...
   

  LIEFDESSPEL


  “Je hebt weinig gedacht en veel gezwegen

  en stil de handen om mijn hoofd gelegd

  zoo zeggend: “ook de grootste liefde kan niet tegen

  den dood die niets ontziet en alles slecht”


  Slauerhoff, uit: Avond (uit de bundel Serenade, Verzameld Werk, 2008, p. 249)


  Voel je hoe ik je aanraak ?

  Hoe ik aan je raak in de nacht

  Zie je niet dat ik je mooi vind ?

  en hoe ik je streel

  teder en zacht ?


  Op de tast maar zonder gedachten

  leeg maar vervuld van jouw stralende pracht

  denk je dat ik je geluk kan brengen ?

  Verbergt het kind van liefde

  zich in jouw schoot ?


  Is het leven niets dan een lange reis

  met aan het eind de dood ?


  Weet je soms vanwaar wij komen ?

  En weet je ook waarheen wij gaan ?

  Zal je me achterna komen

  Stomdronken in een nachtelijke laan ?


  Geef je mij het teken

  dat heel ons bestaan omvat ?

  En is je taal verstomd door spreken

  of zijn je woorden juist verre van dat


  Wie weet wat ons morgen zal brengen

  Het heden zingt een serenade

  op wat het verleden ons niet schonk

  als een vertwijfelde aubade

   
  Kees Smit

  (1-7-2010, voor B.)

  Lees meer...
   

  VOOR EEN VERRE VRIENDIN


  “Dus op de vragen die je op voelt wellen

  denk ik dat je hier weldra antwoord krijgt

  ook op de vraag die je niet durft te stellen”


  Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, Hel, Canto 10, verzen 16-18


  Nu mijn woord jouw droom heeft gebaard

  is daarmee het onverklaarbare verklaard

  en zonder omzien, wrok of spijt

  gaan we blijmoedig terug in de tijd


  Op de grens van schaduw en licht

  balanceert elk woord in ieder gedicht

  ik verklaar ondertussen onomwonden

  elk moment tot de laatste seconde


  Alsof ik met honger een lichaam kon dichten

  en met herinneringen het heden verlichten

  het is de toekomst waarnaar ik slechts gis

  terwijl ik stilsta bij wat al voorbij is


  Nu jouw silhouet zich niet langer vermomt

  is het rumoer van mijn hartstocht verstomd

  en terwijl onze schaamte niet langer schroomde

  moet er een droom zijn geweest die niet droomde


  Kees Smit, Juni 2010, voor Michelle


  Lees meer...
  Categorieën
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl